Okuyorsunuz:
Tarihin İçine Bir Adım: Alanya Kalesi

Tarihin İçine Bir Adım: Alanya Kalesi

Alanya Kalesi, Antalya, manzara

Alanya Kalesi, Antalya’nın turizm cenneti Alanya’yı ziyaret edenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken tarihi yerlerden birisidir. Alanya’nın en gözde turistik yerlerinden bir tanesi olan Alanya Kalesi, tarihin içerisine doğru bir adım atmak isteyen yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Sayılarla Alanya Kalesi

Eğer bu tatilde gezip görmek istediğiniz yerlere Alanya Kalesi’ni de eklemeyi düşünüyorsanız, bu kale hakkında biraz olsun bilgi edinmek, orada geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirecektir. Gelin isterseniz sayılarla Alanya Kalesi’ni daha yakından tanıyalım!

  • Alanya Kalesi, 6 kilometre uzunluğunda surlar tarafından çevrilmiştir
  • Kalenin toplam alanı 10 hektarlık bir alan üzerindedir.
  • Kale, deniz seviyesinin 250 metre üzerinde yer almaktadır.
  • Kentin sembolü olan bu kale, hafta içi her gün 08:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
  • 2017 yılında hayata geçen Teleferik ile kaleye rahat ve keyifli şekilde ulaşmak mümkündür.

Alanya Kalesi Tarihi

Kentin sembolü niteliğindeki Alanya Kalesi üzerinde pek çok farklı uygarlığa dair izler bulunmaktadır. Bir anlamda bu kale, Alanya’nın tarihini yansıtmaktadır. Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti medeniyetleri boyunca bu kale Alanya’da varlığını sürdürmüştür.

Tarihte İlk Bahsedilişi

Alanya Kalesi, Antalya, manzara

Alanya Kalesi, tarihe ilk defa Yunan kaşif, coğrafyacı ve tarihçi Scylax tarafından kaydedilmiştir. M. Ö. 4. yüzyılda kayıtlara geçen kalenin, o zamanlardan beri Alanya kent üzerinde hakimiyet kuran uygarlıklarca onarılarak geliştirildiği ve bugünkü haline getirildiği düşünülmektedir. O zamanlarda, çok dik bir kayanın üzerinde heybetle yükselen stratejik bir kale olarak kayıtlara geçen kale, tarih boyunca da önemini korumuştur.

Alanya Kalesi Yükseliyor: Roma Hükümdarlığı Dönemi

Tarihi Alanya Kalesi, Antalya, surlar

M. Ö. 65 yılına gelindiğinde Alanya Kalesi, Roma uygarlığının bir parçası haline gelmiştir. Koakesion Savaşı ile galibiyet alan Roma hükümdarı Pompeius’un zaferinin ardından Alanya alınınca, kale Romalılara geçmiştir. Bu dönemde Roma hükümdarlarının adlarına bastırdıkları sikkeler bu durumu kanıtlar niteliktedir. Bu sikkelerden günümüze kalan örnekler Alanya Müzesi’nde sergilenmektedir. Bu bölgede ticarette kullanılan bu sikkelerin bulunmamasına şaşırmamak gerek! Zira o dönemlerden itibaren stratejik konumu ile ön plana çıkan Alanya, işlek bir limana sahiptir. Bu nedenle de Alanya Kalesi, yıllar geçse de stratejik önemini sürdürmüştür.

Güçlü Bir Kale, Gelişen Bir Şehir: Alaaddin Keykubat Dönemi

Alanya Kalesi, Antalya, manzara

Peki, Alanya Kalesi Türk uygarlıklarının hakimiyetine nasıl geçit? Bunun için Alanya kenti üzerinde derin etkiler bırakmış bir hükümdara, Alaaddin Keykubat’ın hüküm sürdüğü yıllara bakmamız gerek. 1221 yılında bölgeyi hakimiyeti altına alan Alaattin Keykubat, kale üzerinde de yeni geliştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu dönemde eski surlar sağlamlaştırılır, yeni surlar inşa edilir. Alanya’nın en parlak dönemini yaşadığı yıllar, Alaaddin Keykubat dönemine denk gelir. Günümüzde Alanya Kalesi’ni ziyaret edenlerin gördükleri yapılardan Kızıl Kule, Tersane, Tophane, ve İçkale kısmında yer alan saray alanı Alaaddin Keykubat döneminde inşa edilmiştir. Alaaddin Keykubat sadece kalenin güçlendirilmesi konusunda değil aynı zamanda kalenin etrafında yer alan bölgenin de gelişmesi için çalışmalar yapmıştır. Akşebe Mescidi, Andızlı Camii, Selçuklu Hamamı, Ehmedek ve Aşağı Kale Hamamı gibi yapılar da Alaaddin Keykubat döneminde yapılmıştır.

Ticaretin Kalbinde Alanya Kalesi: Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi

Alaaddin Keykubat’ın ardından Alanya’da hüküm süren bir başka uygarlık, Anadolu Selçuklu Devleti’dir. Akdeniz kıyılarında güçlü bir gözlem ve savunma noktasına ihtiyaç duyan Anadolu selçuklu Devleti, Alanya Kalesi ile hem karadan hem de denizden güçlü bir noktaya sahip olmuştur. Bu dönemde Alanya’da ticaret daha da canlanmış ve bu güzel şehir Akdeniz’in en önemli limanlarından bir tanesi olma özelliğini sürdürmüştür. Bu dönemde Mısır ve Suriye ile güçlü ticari ilişkiler geliştirilmiş, kale etrafında kurulan tersane sayesinde gemi yapımı konusunda Alanya’nın ünü de artmıştır. Ceneviz, Floransa ve Venedik’ten Alanya’ya baharatlar, şeker ve keten getirtilmiştir.

Mimariye Geleneksel Dokunuş: Osmanlı Devleti Dönemi

Alanya Kalesi, Antalya, Alanya manzarası

Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküşünün ardından kısa bir süre sonra Alanya’ya Kıbrıs Krallığı hakim olmuştur. 1293 yılından 1471 yılına kadar olan süre sonunda Alanya Osmanlı Devleti hakimiyeti altına alınmıştır. Bu dönemde kentte pek çok değişiklikler yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin dokunuşu hem kale hem de civardaki yapılarda görülebilmektedir. Alaaddin Keykubat dönemiden kalan bir camii geliştirilerek Kanuni Sultan Süleyman’ın anısına Süleymaniye Camii adını almıştır. Geleneksel Osmanlı mimarisinin Alanya’ya uyarlanması ile Osmanlı evleri inşa edilmiştir. Bu dönemde de Alanya ticaretin kilit noktası olmayı sürdürmüş ve Alanya Kalesi stratejik önemini korumuştur.

Turizmin Kalbi: Türkiye Cumhuriyeti Dönemi

manzaraya dürbünle bakan kadın, Alanya Kalesi, Antalya

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra Alanya da yeniden yapılanan yeni Türkiye Devleti’nin bir parçası haline gelmiştir. O döneme kadar Alaiye olarak anılan kent, Mustafa Kemal Atatürk’ün ziyareti sırasında onun isteği ile Alanya adını almıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte elde edilen ekonomik kalkınma farklı iktisadi endüstrilerin ön plana çıkmasına yol açmıştır. Bunlardan bir tanesi de turizmdir. Ülkemizin gözde turizm beldelerinden biri haline gelen Alanya, günümüzde yerli ve yabancı pek çok turist tarafından ziyaret edilmektedir. Alanya Kalesi de bu ziyaretlerin gözde noktalarından bir tanesidir.

Facebook Üzerinden Yorum Yap
Yorumlar (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2019 Adenya Hotels. Tüm Hakları Saklıdır.